Aktuellt

  1. Kom och lyssna på hur vi arbetar med skolnära utemiljöer den 6 april i Lomma. Läs mer här
  2. Har ni nya projekt på gång? våren är en bra tid att planera projekt, men vänta inte för länge det är dags att börja nu. Maila till:  info@goodgarden.se
  3. Nu lanserar vi vår grupp, Green People Group! Gruppen består av olika företag/företagare som tillsammans erbjuder företag en grönare arbetsplats. Läs mer här 
  4. Regeringen satsar en halv miljon på skolgårdar; från den 1 juni finns möjlighet att söka medel. Vi har kunskap och dokumenterad erfarenhet av att hjälpa kommuner med att ta fram behovsanalys och idéskisser inför ansökan. http://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/skolor-och-lokaler/skollokaler-och-utemiljoer/
  5. Gällande skolor arbetar vi i gruppen Odla Lärandet för att ge er som kund bästa lösningarna för er skola/förskola.  Läs mer här.

Några av våra uppdrag 

Ill_snitt_insektsträdgården2
Skolgårdsprojekt/Odla lärandet

Öjeby Hushållnings sällskapet, Piteå. Under 2015, analys och skisser på hur området kan utvecklas till ett utomhuspedagogiskt centrum med bl.a våra olika konceptmiljöer.

Mörbylånga kommun, 2015- pågående. Analys och skisser under 2015 och 2016 till fem förskolor och tre skolor. Inköp av Odla lärandets pedagogiska konceptmiljöer/paket. Fler analyser av skolor och inköp av pedagogiska miljöer under 2017-2018.

 

 

såkruka

Äldreboende

Attendo, Under 2015 var vi med och tog fram en Konceptbok för livsstilsboende ”Utevistelse & Trädgård”.

Silver Life, Samarbetspartner gällande design av trädgårdar och utomhusmiljöer. Vår 2015- pågående.

Aleris Omsorg, Samarbetspartner gällande design av trädgårdar och utomhusmiljöer. Sommaren 2015- pågående.

Humana, finplanering av planteringar, växtförslag vid nytt äldreboende i Gävle och nytt äldreboende i Roslagen. Juni 2016-pågående.

 

 

Vi har även pågående uppdrag åt Bostadsrättsföreningar, privatpersoner och övriga företag. 

facebooklikebutton.co