Hälsoträdgård

Hälsoträdgårdar är egentligen inget nytt. Fenomenet har funnits i västerländsk kultur i tusentals år. På senare tid har däremot även forskare börjat intressera sig för företeelsen och numera kan man därför vetenskapligt bevisa hälsoeffekterna.
 
En hälsoträdgård är en trädgård speciellt utformad för att främja hälsa hos en särskild grupp användare. Hälsoträdgårdar kan se olika ut, vara i varierande storlekar och antingen finnas inomhus eller utomhus, men för att kvalificeras som hälsoträdgård måste trädgården ha terapeutisk eller välgörande effekt på användaren. Dessutom måste den innehålla rikligt med naturelement som grön vegetation, blommor eller vatten. 
Man brukar dela upp hälsoträdgårdarna i två underkategorier: Terapiträdgården och den restorativa trädgården. I terapiträdgården används trädgårdsaktiviteter som en del av behandlingen. Aktiviteterna sker tillsammans med vårdpersonal och arbetsterapeuter och är en form av arbetsterapi med inslag av odling. 
I den restorativa trädgården har naturen den läkande rollen. Trädgården måste därför vara avkopplande och fri från störande inslag. Man ska kunna vistas där på sina egna villkor och i sin egen takt. Restorativa platser är naturlika miljöer som domineras av vegetation och/eller vatten. Den här miljön är bra för välbefinnandet eftersom den rent mentalt förflyttar besökaren bort från stress och krav, till en värld av stillhet och ro. Självklart är en restorativ miljö bra för fler än personer i behov av terapi. Den ger positiva hälsoeffekter till alla människor och fungerar inte minst förebyggande.

facebooklikebutton.co